تبلیغات
وبلاگ شخصی سید یونس موسوی - مبانی فصل اول درس فیزیك اول دبیرستان
 

وبلاگ شخصی سید یونس موسوی
 
اخبار ورزشی،اجتماعی،فرهنگی،هنری و .....
  
 نكته1:آهنگ مصرف انرژی عبارت است از این كه در یك زمان معین (مثلا یك دقیقه)چه مقدار انرژی مصرف میشود.

 

    مثال1: 10 دقیقه بازی بسكتبال چه مقدار انرژی نیاز دارد؟(آهنگ مصرف انرژی بسكتبال در دقیقه برابر با 9/47 است.)

                                                       

                                                         479=10x۴۷/۹

    

      نكته2:انرژی جنبشی جسم عبارت از انرژی ای كه اجسام متحرك صرفا به دلیل حركتشان دارند.یكای انرژی جنبشی ژول است.(j)

   

     نكته3:انرژی جنبشی جسمی به جرم mكه با سرعت vحركت میكند از این رابطه به دست می آید:

                                                              ۱/۲mv2=k

    

      مثال2:جسمی به جرم 4كیلو گرم كه با سرعت 10متر بر ثانیه حركت میكند چه میزان انرژی دارد؟

                                                              k=1/2mv2

                                                                             

                                                                                  k=1/2x4x102    

                                                  

                                                   k=2x100             

                                                                  

                                                                  k=200j

      نكته4:گاهی اوقات سرعت را بر حسب كیلومتر بر ساعت

 (km/h) نشان میدهند كه باید آن را با تقسیم بر 6/3 به متر بر ثانیه تبدیل میكنیم.

 

     مثال3: 72 كیلومتر بر ساعت چند متر بر ثانیه است؟

                                                   

                                                      72:3/6=20m/s   

     

      نكته5:انرژی پتانسیل گرانشی عبارت است از انرژی ای كه اجسام صرفا به دلیل ارتفاعشان دارند.یكای انرژی پتانسیل گرانشی ژول است.

     

     نكته6:اگر جرم جسم mبرحسب كیلو گرم و hارتفاع جسم از سطح زمین بر حسب متر و gشتاب گرانش باشد.U(انرژی پتانسیل گرانشی)

از این رابطه به دست می آید:

                                                            U=mgh  

      مثال4:جسم 10 كیلو گرمی 20 متر از سطح زمین ارتفاع دارد.

الف)نوع انرژی آن را مشخص كنید. به علت ارتفاع از سطح زمین دارای انرژی پتانسیل گرانشی است.

 ب)مقدار آن را حساب كنید.

                                                              U=mgh

                                             

                                              U=10x10x20=2000j

  

     نكته7:به مجموعه انرژی های ذره های تشكیل دهنده یك جسم، انرژی درونی آن جسم میگویند.

       

    نكته8:افزایش انرژی درونی اجسام معمولا به صورت گرم شدن اجسام ظاهر میشود.

   

    مثال5:اتومبیل 800كیلو گرمی كه با سرعت 10متر بر ثانیه در حال حركت است، با دیدن مانعی ترمز میكند و میایستد.

الف)اتومبیل چه نوع انرژی دارد؟ انرژی جنبشیدانلود پاورپینت آموزشی (جدید)-برای دانلود كلیك كنید

طبقه بندی: پولادگسترش بروجرد، 
برچسب ها: فیزیك اول دبیرستان، فیزیك، فیزیك سال اول دبلیرستان، یونس موسوی،  
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 2 آبان 1391 توسط سید یونس موسوی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

  • کانون زبان انگلیسی
  • عجله
  • ضایعات